සංචාරකයෝ එක පේළියට ඔටුවන් පැදීම (3/3)

2019-10-08 15:24:50
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
3/3
චීන ජාතික දින නිවාඩු කාලයේ දී, චීනයේ Gansu පළාතේ Dunhuang නගරයේ දිනපතා සංචාරකයන්ගේ සංඛ්‍යාව තිස් දාහක් ඉක්මවයි. සංචාරකයෝ එක පේළියකට ඔටුවන් පදින ලස්සන දර්ශනයයි මේ.