වර්ණවත් ගිනිකෙළි සංදර්ශනයක් බෙයිජිංහිදී(12/13)

2019-10-01 22:04:57
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
12/13
නව චීනයේ 70 වැනි ජාතික දිනය සැමරීම වෙනුවෙන් බෙයිජිංහි ටියැන්අන්මෙන් චතුරශ්‍ර පරිශ්‍රයේ වර්ණවත් ගිනිකෙළි සංදර්ශනයක් පැවැත්විණ. බෙයිජිංහි රාත්‍රී අහස එයින් වර්ණවත් කෙරිණ. 70 වැනි සංවත්සරය හෙයින් 70 වැනි ඉලක්කම, මල්, ගස් යනාදී හැඩයන්ට එල්ල කළ ගිනිකෙළි ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ සිත් ඇද ගත්තේය.