රක්ත වර්ණ වූ බෙයිජිං Tian An Men චතුරශ්‍රය(2/4)

2019-09-29 16:13:37
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
2/4
බෙයිජිං Tian An Men චතුරශ්‍රය විශාල “රතු පටියෙන්” සරසා චීන මහජන සමූහාණ්ඩුව ස්ථාපිත වීමේ 70වැනි සංවත්සරය සරමයි.