චීන හමුදා වාද්‍ය වෘන්දය 70වැනි ජාතික දිනය සඳහා පුහුණු වේ(3/10)

2019-09-27 16:11:56
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
3/10
චීන මහජන සමූහාණ්ඩුව ස්ථාපිත වීමේ 70වැනි සංවත්සරය සඳහා ජාතික දින මහෝත්සවය නොබෝ දිනකින් පැවැත්වීමට නියමිතයි. චීන හමුදා වාද්‍ය වෘන්දය මේ සඳහා පුහුණවීම් කරන දර්ශන මේ.