තුන් නිවුන් සොහොයුරන් යුග දිවියට(1/4)

2019-09-20 14:03:57
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/4
නැඟෙනහිර චීනයේ ෂැන්දොං පළාතේ ගාඕමි නගරයේ පැවති සාමූහික විවාහ උත්සවයේදී චීන තුන් නිවුන් සහෝදරයෝ වන ෂාඕ ලින්ග්ෂියාඕ, ෂාඕ ලින්හාන් සහ ෂාඕ ලින්ගුන් විවාහ දිවියට එළඹුනහ.