චීනය හා කසක්ස්ථානය සදාකාලීන පරිපූර්ණ උපායමාර්ගික හවුල්කාරීත්වයක් වෙනුවෙන් එකඟ වෙති

2019-09-11 19:34:55
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

චීනය හා කසක්ස්ථානය සදාකාලීන පරිපූර්ණ උපායමාර්ගික හවුල්කාරීත්වයක් වෙනුවෙන් එකඟ වෙති.

චීන මහජන මහ ශාලාවේදී චීන ජනාධිපතිවරයා හා කසක්ස්ථාන ජනාධිපතිවරයා හමු වූ අවස්ථාවේදී මෙම එකඟතාව පළ විය. කසක්ස්ථාන ජනාධිපතිවරයා චීනයේ නිල සංචාරයක නිරත ව සිටී.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති