චීන මහජන සමූහාණ්ඩුව ස්ථාපිත කිරීමේ 70 වැනි සංවත්සර උත්සවය වෙනුවෙන් පෙරහුරුවක්

2019-09-09 15:15:07
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

ඔක්තෝබර් පළමුදාට යෙදෙන චීන මහජන සමූහාණ්ඩුව ස්ථාපිත කිරීමේ 70 වැනි සංවත්සරය සඳහා බෙයිජිං ටියැන් අන් මෙන් චතුරශ්‍රයේදී සංවිධාන කෙරෙන සැමරුම් උත්සවයේ ප්‍රථම ඒකාබද්ධ පෙරහුරුව පැවැත්වේ. 90 දහසක් එම පෙරහුරුව සහ ඊට අදාළ ආරක්ෂක කටයුතු වලට එක් වූ බව නව චීනය ස්ථාපිත කිරීමේ 70 වැනි සංවත්සර සැමරුම් ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ ප්‍රවෘත්ති මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි.

සැමරුම් සම්මේලන උත්සවය, හමුදා ආචාර පෙළපාළිය, ජනතා පෙරහැර, සංස්කෘතිකාංග, උත්සවාංග පටිපාටි මෙහෙයවීම සහ හදිසි ප්‍රතිචාර ඇතුළු අංශ හයක් ඊට ඇතුළත් විය. ඒ අතරින් හමුදා ආචාර පෙළපාළි පෙරහුරුව පැයක් පුරා පැවැත්විණ.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති