එකට ජීවත් වන විවිධ ජනවර්ගයන්ගේ‍ වෙනස් ආහාර(1/4)

2019-09-09 09:24:11
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/4
වයඹදිග චීනයේ ෂින්ජියැන් උයිගුර් ස්වයං පාලන කලාපයේ, ටචෙන්ග්හි විවිධ ජනවාර්ගික කණ්ඩායම්වලට අයත් විශේෂ ආහාර සහිත අවන්හලක් තිබේ. එහි සංචාරකයින්ට සාමූහිකව එකට ජීවත් වන විවිධ ජනවාර්ගික සුළුතරයන්ගේ ආහාර රස බැලීමේ අවස්ථාව උදා වී ඇත.