චීන මහජන සමුහාණ්ඩුව පිහිටුවීමේ 70 වැනි සංවත්සරය වෙනුවෙන් ප්‍රසංගයක්(5/5)

2019-08-08 17:20:05
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
5/5
චීනයේ ශැංහයි ජාත්‍යාන්තර රැගුම් මධ්‍යස්ථානයේදී පුණ්‍යය කටයුත්තක් වෙනුවෙන් පසුගියදා ප්‍රසංගයක් පැවැත්විණ. එම ප්‍රසංගය පැවැත්වුණේ චීන මහජන සමුහාණ්ඩුව පිහිටුවීමේ 70 වැනි සංවත්සරය සැමරීම වෙනුවෙනි.