ස්වර්ගයක් බඳු ප්‍රදේශයක්(1/7)

2019-04-11 09:50:47
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/7
මෝටෝ කෝරළය චීනයේ ටිබෙට් ස්වායත්තයේ ඊසාන දිග ප්‍රදේශයේ පිහිටි කුඩා සුන්දර ස්ථානයකි. ප්‍රාහ්මපූත්‍ර ගඟ කැණීමෙන් ඇති වන වලාකුළු වලින් ආවරණය වන මෝටෝ කෝරළය ස්වර්ගයක් සේය. ‘මෝටෝ’ යන්න ටිබෙට් භාෂා යෙදුමකි. රහස් ගත නෙලුම් මල් භූමිය යන්න එහි අර්ථයයි. ප්‍රාහ්මපූත්‍ර ගංඟාව පහල ඉවුර මෙන් හිමාලය කන්දේ නැගෙනහිර කොටසේ දකුණු කඳුයාය මත පිහිටා ඇති මෝටෝ කෝරළය එහි සුවිශේෂ භූගෝලීය තත්ත්වයක් බැවින් විපර්යාසයෙන් පොහොසත් ස්වභාවික දර්ශනයක් පෙන්නුම් කර තිබේ...