බෙයිජිංහි ආලෝක ප්‍රදර්ශනයක්(1/6)

2018-12-20 14:13:05
Download image Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/6
චීන ප්‍රතිසංස්කරණය හා විවෘතභාවය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ 40වැනි සංවත්සරය සැමරීම වෙනුවෙන් බෙයිජිං නගරයේ Zhong guan cun වීදිවල ‍ආලෝක ප්‍රදර්ශනයක් පැවැත්වේ. එහි සුන්දර දර්ශනයයි මේ.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න