චීනයේ 40වන සැමරුම වෙනුවෙන් සමරු මුද්දරයක්(1/4)

2018-12-19 09:22:44
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/4
චීනයේ ප්‍රතිසංස්කරණය සහ විවෘතභාවය ක්‍රියාත්මක කොට වසර 40ක් පිරීමේ සැමරුම් උත්සවය 18 වැනි දින පැවැත්විණ. චීන තැපැල් සේවය ඒ වෙනුවෙන් සමරු මුද්දරයක් සහ සිහිවටන කාඩ්පතක් නිකුත් කර තිබේ. එම උත්සවය ඊසානදිග චීනයේ ලියොනින් පළාතේ ප්‍රාදේශීය තැපැල් කාර්යාලයේදී සිදු කෙරිණ.