ඇමෙරිකානු නිෂ්පාදිතයන්ට අතිරේක රේගු බදු පැනවීමේ තීරණය චීනය ප්‍රකාශයට පත් කරයි

2018-08-08 21:08:20
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

ඇමෙරිකානු නිෂ්පාදිතයන්ට අතිරේක රේගු බදු පැනවීමේ තීරණය චීනය ප්‍රකාශයට පත් කරයි

චීන රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ රේගු බදු රෙගුලාසි පිළිබඳ කොමිසම ඩොලර් බිලියන 16ක වටිනාකමෙන් යුත් ඇමෙරිකානු නිෂ්පාදිතයන්ට අතිරේක රේගු බදු පැනවීමේ තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කරයි.

එම කොමිසම අද (8) නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පැවසුවේ රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතියට අනුව, ලබන 23වැනිදා දහවල් 12:01 සිට ඩොලර් බිලියන 16ක වටිනාකමෙන් යුත් ඇමෙරිකානු නිෂ්පාදිතයන්ට සියයට 25ක අතිරේක රේගු බදු පැනවීමට තීරණය කර තිබෙන බවයි.

අදාළ ආයතන, කර්මාන්ත සංගම් හා ව්‍යාපාරවල අදහස් මත චීන පාරිභෝගිකයන්ගේ හා ව්‍යාපාරවල අයිතිවාසිකම් පුළුල් ලෙස ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මෙම කොමිසම, රේගු බදු පැනවීම පිළිබඳ වෙළඳ භාණ්ඩවල නම් ලැයිස්තුව සකස් කර තිබේ.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති