ශංහයි සහයෝගිතා සංවිධාන නායක සමුළුවට පැමිණි ආරාධිතයෝ උණුසුම් ලෙස පිළි ගැනෙති(2/7)

2018-06-10 09:43:14
Download image Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
2/7
ජූනි මස 9වැනිදා සිට 10වැනිදා දක්වා දින දෙකක් පුරා ශංහයි සහයෝගිතා සංවිධාන නායක සමුළුව චීනයේ ශැන් තුං පලාතේ චින්ග් දාඕ නගරයේ පැවැත්වේ. මේ 9වැනිදා රාත්‍රි චින්ග් දාඕ හි පැවති ආලෝක හා මල්වෙඩි සංදර්ශනයි. එමගින් විවිධ රටවලින් පැමිණ ඇති අමුත්තන් උණුසුම් ලෙස පිළි ගැනීම සංකේතවත් විය.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න