චීනයේ මූල්‍ය ආදායම ඉහළට

2018-05-15 18:49:18
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

චීනයේ මූල්‍ය ආදායම අප්‍රේල් මාසයේ ස්ථාවර වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි. 

බදු ආදායම නිසා චීනයේ මූල්‍ය ආදායම ක්‍රමක් ක්‍රමයෙන් වර්ධනීය අගයක් ගන්නා බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි. එය දෙගුණයක වර්ධනයකි. පසුගිය මූල්‍ය වර්ෂය තුළ චීනයේ ආදායම සියයට 11 කින් ඉහළ ගියේය. බදු ආදායම සියයට 14.6 ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළේය. මේ වර්ෂයේ මුල් මාස 4 තුළ මූල්‍ය ආදායම වසරින් වසර සියයට 12.9 ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි. බදු නොවන ආදායම් සියයට 12.9 කින් අඩුවී තිබේ. 

මේ කාලය තුළ එකතු කළ අගය මත බදු ආදායම සියයට 18.4 කින් ඉහළ ගිය අතර, සමාගම් ආදායම් බදු සියයට 13 කින් වැඩි විය. ආනයනය කළ භාණ්ඩ මත අගය එකතු කළ බද්ද හා පාරිභෝගික පරිභෝජනය සියයට 15.8 කින් වැඩි විය. ආර්ථික ස්ථාවරත්වය හා මූල්‍ය ආදායම වැඩිවීමත් සමග චීනය 2018 වර්ෂය සඳහා පැවති සිය රාජ්‍යය මූල්‍ය හිඟ ඉලක්කය සියයට 2.6 ක් දක්වා පහත දැමීමට සමත් විය.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති