චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ දේශපාලන කාර්යාංශය රැස් වෙයි

2017-10-28 16:30:31
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයේ චින්තනය අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ දේශපාලන කාර්යාංශයේ රැස්වීමක් පැවැත්වෙයි.

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ මහ ලේකම් ෂී ජින්පිං මහතා එම රැස්වීමේ මුළසුන දැරුවේය.

‘කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ කේන්ද්‍රීය නායකත්වය ශක්තිමත් කිරීම පිළිබඳ නියමයන්’ සහ ‘පක්ෂයේ කාරක ක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම මෙන්ම මහ ජනතාවට සමීප වීම පිළිබඳ රෙගුලාසි අංග අට ක්‍රියාත්මක වගන්ති’යන ලිපිලේඛන පිළිබඳව එම රැස්වීමේදී සාකච්ඡා කෙරිණ.

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ කේන්ද්‍රීය නායකත්වය කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ නායකත්වය පිළිබඳ උපරිම මූළධර්මය බවත් එය පක්ෂයේ සහ රටේ අනාගතයටත් චීන ජනතාවගේ මූලික යහපතටත් දැඩි ලෙස සම්බන්ධ වන බවත් එම රැස්වීමේදී අවධාරණය කර ඇත.

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂය ඉහළ සිට බිම් මට්ටම දක්වා ‘පක්ෂයේ කාරක ක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සහ මහ ජනතාවට සමීප වීම පිළිබඳ රෙගුලාසි අංග අට’ක්‍රියාත්මක කොට ලත් ජයග්‍රහණ සහතික කළ යුතු බවත් චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂය සහ මහ ජනතාව අතර  සමීප සම්බන්ධය අඛණ්ඩව පවත්වා ගෙන යාමට උත්සාහ කළ යුතු බවත් එම රැස්වීමේදී සඳහන් කර ඇත.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති