අපූරු අවලෝකිතේශ්වර බෝඩිසත්ව පිළිමය (5/5)

2017-10-26 16:00:00
Download image Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
5/5
මේ චීනයේ හයිනන් පළාතේ සන්යා නගරයේ පිහිටි අවලෝකිතේශ්වර බෝඩිසත්ව පිළිමයයි. මුහුදු වෙරළ ආශ්‍රීතව ඉදි කළ උස මිටර් 108කින් යුත් එම අපූරු පිළිමය දිශාවන් තුනකින් දැකිය හැකිය. මේ ඉහළ අහසේ සිට ගත් එහි අලංකාර දර්ශනයි.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න