චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂ‍යේ 19 වැනි මධ්‍යම කාරක සභාවේ පළමු වැනි පූර්ණ සැසියේ නිල නිවේදනය නිකුත් කෙරේ

2017-10-25 13:38:17
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn


චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂ‍යේ 19 වැනි මධ්‍යම කාරක සභාවේ පළමු වැනි පූර්ණ සැසිය 25වැනිදා බෙයිජිං නගරයේදී පැවැත්විණ.

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂ‍යේ 19 වැනි මධ්‍යම කාරක සභාවේ සාමාජිකයෝ 204 දෙනෙක්, අතිරේක සාමාජිකයෝ 172 දෙනෙක් සහ මධ්‍යම විනය පරික්ෂණ සභාවේ සාමාජිකයෝ එම සැසියට එක් වූහ. චීන ජනාධිපති ෂී ජින් පිං මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එය පැවැත්විණ. ෂී ජින් පිං මහතා එහිදී චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂ‍යේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ මහා ලේකම්වරයා ලෙසට තේරී පත් වීමෙන් පසු වැදගත් කතාවක් පළ කළේ ය.

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි මධ්‍යම කාරක සභාවේ දේශපාලන කාර්යාංශයේ සාමාජිකයෝ මෙන්ම මධ්‍යම කාරක සභාවේ දේශපාලන කාර්යාංශයේ ස්ථාවර කමිටුවේ සාමාජිකයෝ ද අද පැවති ඡන්ද විමසීමේදී තේරි පත් වූහ. මධ්‍යම කාරක සභාවේ දේශපාලන කාර්යාංශයේ ස්ථාවර කමිටුවේ සාමාජිකයන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ නාම යෝජනාවට අනුව, චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ ලේකම් කාර්යාලයේ සාමාජිකයන් සම්මත කෙරුණු අතර මධ්‍යම කාරක සභාවේ යුධ කමිටුවේ සාමාජිකයන් ද තීරණය කෙරිණ.
චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි මධ්‍යම විනය පරික්ෂණ සභාවේ පළමු වැනි පූර්ණ සැසියේදී ඡන්ද විමසීමෙන් තේරී පත් වූ ලේකම්වරයා, උප ලේකම්වරයා සහ ස්ථාවර සාමාජිකයන්ද එම පූර්ණ සැසියේදී සම්මත කෙරිණ.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති