චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂ‍යේ මධ්‍යම දේශපාලන කාර්යාංශයේ ස්ථාවර කමිටුවේ නව සාමාජිකයෝ තේරී පත් වෙති(3/4)

2017-10-25 12:50:58
Download image Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
3/4
චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂ‍යේ 19වැනි මධ්‍යම කාරක සභාවේ පළමුවැනි පූර්ණ සැසිය ඡන්ද විමසීමෙන් Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, WangYang, Wang Huning, ZhaoLeji සහ HanZheng චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂ‍යේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ දේශපාලන කාර්යාංශයේ ස්ථාවර කමිටුවේ සාමාජිකයින් ලෙසට තේරී පත් කර ගෙන ඇත.චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ සමස්ත සාමාජිකයන් චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂ‍යේ 19වැනි මධ්‍යම කාරක සභාවේ නායක මණ්ඩලය කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීම‍ පිළිබදව සිය ස්තුතිය පළ කරන බව චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මහ ලේකම් Xi Jinping මහතා මාධ්‍ය හමුවූ අවස්ථාවේදී පැවසීය. තමා සේවා කාලය තුළ ‍ඓතිහාසික දූත මෙහෙවර හා ජනතාවගේ විශ්වාසයෙන් යුතුව උත්සාහයෙන් අදාළ කාර්යභාර ඉටු කරන බවද හෙතෙම එහිදී කියා සිටියේ ය.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න