ප්‍රේමය පිළිබඳ මිනිසුන් තුළ පවතින සුන්දර අපේක්ෂා ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ(5/5)

2017-10-25 10:18:55
Download image Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
5/5
“11.11” එනම් නොවැම්බර් 11 වැනිදා චීනයේ “තනිකඩ දිනය” ලෙස සැළකේ. මෙම දිනය එළඹීමත් සමඟ, චීනයේ ශැන් දුං පළාතේ ජී නැන් නගරයේදී ‘love confession wall’ නම් ආදරය ප්‍රකාශ කරන බිත්තිය බොහෝ වර්ණවත් වේ. ආදර සුභපැතුම් මෙහි දක්නට ලැබේ. ප්‍රේමය පිළිබඳ මිනිසුන්ගේ සුන්දර අපේක්ෂා ඉන් ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න