රටේ සංවර්ධන දිශාව සම්බන්ධයෙන් නවීකරණ ආර්ථික පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමට චීනයෙන් සැලසුම් 

2017-10-24 18:23:22
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

නවීකරණ ආර්ථික පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම චීන ආර්ථිකය ස්ථාවර හා අඛණ්ඩව සංවර්ධන කිරීමට දිශාවක් ලබා දෙයි.

චීන ලක්ෂණයෙන් යුත් සමාජවාදී නව යුගයට පිවිසෙමින් චීනය රටේ සංවර්ධන දිශාව සම්බන්ධයෙන් නවීකරණ ආර්ථික පද්ධතියක් ස්ථාපිත කරන බව චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයේ නිකුත් කළ වාර්තාවේ ප්‍රථම වරට සඳහන් විය.

එම නවිකරණ ආර්ථික පද්ධතිය අනුව ආර්ථික සැපයීමේ ව්‍යුහය ප්‍රතිසංස්කරණය පුළුල් කිරීම, නවීකරණ රටක් ගොඩනැගීම, ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ සංවර්ධනය කිරීම, ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය සමබර කිරීම, සමාජවාදී වෙළඳපොළේ ආර්ථික පද්ධතිය යහපත් කිරීම හා සම්පූර්ණ විවෘත කිරීමේ ආර්ථික ව්‍යුහය ස්ථාපිත කිරීම ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර 6කට අවධානය යොමු විය යුතුයි.

නවිකරණ ආර්ථික පද්ධතිය ස්ථාපිත කිරීම චීන ආර්ථිකය ස්ථාවර හා අඛණ්ඩව සංවර්ධන කිරීමට දිශාවක් ලබා දිය හැකි බව චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයේ නියෝජිතයන් ප්‍රකාශ කළහ.


ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති