චීනය ගෝලීය සංවර්ධනයට නව කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි විද්වතුන් හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නිලධාරීන් පවසයි(4/4)

2017-10-23 19:17:01
Download image Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
4/4
චීනය තවදුරටත් සමෘද්ධිමත් හා පොහොසත් වීම තුළින් ලෝකයේ විවිධ රටවලට ප්‍රතිලාභ ලබා ගත හැකි වනු ඇතැයි ඉන්දියාවේ ජවහර්ලාර් නේරු විශ්වවිද්‍යාලයේ චීනය පිළිබඳ විශේෂඥ ආචාර්ය B.R.Deepak මහතා සදහන් කළේය.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න