සමනළයින් දහසක් සහිත කඩදාසි කැපුම් නිර්මාණයක්(1/4)

2017-10-23 16:00:00
Download image Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/4
කඩදාසි කැපුම් චීනයේ සාම්ප්‍රදායික ජන කලා වර්ගයකි. වර්ණ කඩදාසි හා කතුර භාවිත කර විවිධ මල් හෝ සත්ව රූප නිර්මාණය කළ හැකියි. මේ චීන Gansu පළාතේ zhuanglang කොරළයේ ජන කලා ශිල්පියෙකු විසින් කපන ලද සමනළයින් දහසක් සහිත අපූරු නිර්මාණයකි.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න