බෙයිජිං නගරයේ නවතම විද්‍යුත් බස්රථය(1/4)

2017-10-23 15:00:00
Download image Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/4
මේ බෙයිජිං නගරයේ අංක 1 බස්රථ සේවයේ භාවිත විද්‍යුත් බස්රථයකි. සම්පූර්ණ විදුලියෙන් ධාවනය වන මෙම බස්රථයේ දිග මීටර් 18 ක් පමණ වන අතර,ස්ව්‍යං වායු පිරිසිදු කිරීම හා ආරක්ෂක පද්ධතියකින්ද සමන්විතය.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න