චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19වෙනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනය පිළිබඳ වාර්තා කටයුතුවලට වාර්තාකරුවෝ 3000කට වැඩි පිරිසක් එක් ව සිටිති(1/6)

2017-10-21 20:19:04
Download image Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/6
චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19වෙනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනය වාර්තා කිරීම සඳහා දෙස් විදෙස් වාර්තාකරුවෝ 3000කට වැඩි පිරිසක් වාර්තා කටයුතුවලට එක් ව සිටිති. ඇමෙරිකාවේ CNN ප්‍රංශයේ AFP ප්‍රවෘත්ති සේවය හා බ්‍රිතාන්‍යයේ Reuters ප්‍රවෘත්ති සේවය ඇතුළු ලෝකයේ ප්‍රධාන මාධ්‍ය චීනයේ මෙම සම්මේලනය පිළිබඳ තොරතුරු වාර්තා කර තිබේ.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න