චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයේ විවිධ නියෝජිත කණ්ඩායම් අඛණ්ඩව සාකච්ඡා පවත්වති

2017-10-21 19:08:19
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

විධායක පරිපාලන සභාවේ දෙවැනි රැස්වීම සම්මත කළ 19වැනි මධ්‍යම කාරක සභාවේ සාමාජිකයන්, අතිරේක සාමාජිකයන් සහ 19වැනි මධ්‍යම විනය පරික්ෂණ සභාවේ සාමාජිකයන් පිළිබඳ අපේක්ෂකයන්ගේ නම් ලැයිස්තුව සම්බන්ධයෙන් නියෝජිතයින්‍ සාකච්ඡා පවත්වා තිබේ.

එමෙන්ම චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 18 වැනි මධ්‍යම කාරක සභාවේ වාර්තාව, 18 වැනි මධ්‍යම විනය පරීක්ෂණ සභාවේ වාර්තාව සහ චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂ ව්‍යවස්ථාවට එක්කෙරෙන සංශෝධනය පිළිබඳ කෙටුම්පත් ද විවිධ නියෝජිත කණ්ඩායම් වල සාකච්ඡාවට ලක් ව තිබේ.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති