චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ නියෝජිතයින්“පස් වසරකදී චීනයේ සිදු වූ වෙනස්කම්”පිළිබඳ ප්‍රදර්ශනය නරඹයි(1/4)

2017-10-20 14:40:08
Download image Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/4
චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනය සඳහා සහභාගි වී සිටින චීනයේ විවිධ පලාත්වල නියෝජිතවරුන් 19වෙනිදා රාත්‍රියේ බෙයිජිංහි ප්‍රදර්ශන ශාලාවේදී “පස් වසරකදී චීනයේ සිදු වූ වෙනස්කම්”යන ප්‍රධාන තේමාවෙන් යුත් විශාල පරිමාණ ප්‍රදර්ශනය නැරඹූ අයුරුයි මේ.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න