ජාත්‍යන්තර චීන භාෂා නිපුණතා තරඟය කුන්මින් නගරයේදී (1/9)

2017-10-20 19:00:00
Download image Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/9
පාසල් ළමුන් සඳහා වන 10 වැනි චීන පාලම ජාත්‍යන්තර චීන භාෂා නිපුණතා තරඟය මේ දිනවල චීනයේ කුන්මින් නගරයේදී පැවැත්වෙයි. රටවල් 96 කින් චීන භාෂාව හදරන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යවන් 200 දෙනෙක් පමණ ඊට සහභාගි වී සිටිති. මේ චීන භාෂා නිපුණතා විභාගයට එක්වීමෙන් පසු ඔවුන් සඳහා චීන සංස්කෘතික හා කලා සම්බන්ධ වැඩසටහන ඉදිරිපත් කළ ආකාරයයි.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න