චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ මාධ්‍ය දැනුවත් කෙරේ(1/5)

2017-10-19 15:52:44
Download image Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/5
චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලන මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේදී අද (19) මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්විය. එහිදී චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මධ්‍යම විනය පරීක්ෂණ සභාවේ උප ලේකම්, අධික්ෂණ අමාත්‍ය යං සිඖ දු මහතා සහ මධ්‍යම සංවිධාන උප අමාත්‍ය ඡී යු මහතා චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ තත්ත්වය මාධ්‍ය වෙත පැහැදිලි කර තිබේ.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න