පස් වසරක චීනයේ ජයග්‍රහණ පිළිබඳ ප්‍රදර්ශනයක්(1/7)

2017-10-14 20:55:48
Download image Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/7
පසුගිය වසර 5 ක කාලය තුළ චීනය ලැබූ ජයග්‍රහණ ඇතුළත් ප්‍රදර්ශනයක් බෙයිජිං නගරයේදී පැවැත්වෙයි. අධ්‍යාපන, සමාජීය, ආර්ථික, විද්‍යා හා තාක්ෂණ, නවෝත්පාදන ඇතුළු විවිධ ක්ෂෙත්‍රයන්ගෙන් ලද ජයග්‍රහණ එමඟින් ප්‍රදර්ශනය කෙරේ. ප්‍රදර්ශනය නැරඹීම සඳහා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නිලධාරීන් ඇතුළු විදේශිකයින් රැසක් එක්ව සිටියහ.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න