චීනයේ විදේශ ආයෝජන මෙවරත් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් අතර පෙරමුණට

2017-10-12 19:05:02
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

චීනයේ විදේශ ආයෝජන මෙවරත් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් අතර පෙරමුණට

චීනයේ විදේශ ආයෝජන මෙවරත් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් අතර පෙරමුණට


චීනය විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ ප්‍රමාණය සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් අතර පෙරමුණ ගනී. ගෙවී ගිය වසර 25 තුළ චීනය අඛණ්ඩව ‍මෙසේ පෙරමුණ ගෙන ඇතැයි චීන වාණිජ අමාත්‍යාංශය පවසයි. විදේශ ව්‍යවසායන් චීනයට ඇතුළු වීමේ පටිපාටිය ලිහිල් කර තිබීම සහ ජාතික මට්ටමේ ආර්ථික හා තාක්ෂණ කලාප සංවර්ධනය කඩිනම් කිරීම ඇතුළු පියවර ක්‍රියාත්මක කිරීම ඊට හේතු වී තිබේ. ගෙවී ගිය වසර 5 තුළ චීනය විදේශ ආයෝජන පරිහරණය කිරීමේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවී තිබෙන බවත් විදේශ ආයෝජන පිළිබඳ පරිපාලන ක්‍රමය පූර්ණ ලෙස ප්‍රතිසංස්කරණ කර ඇති බවත් චීන වාණිජ අමාත්‍යාංශය කියයි.විදේශ ආයෝජනය චීන ජාතික ආර්ථික වර්ධනයට සැලකිය යුතු දායකත්වය ලබා දී ඇති අතර චීනය විදේශයන්හි සිදු කළ ආයෝජනය ද වර්ධනය වී ඇත.

වසර 2016 වන විට චීනය විදේශයන්හි සිදු කළ සමස්ත ආයෝජනය ඇමෙරිකානු ඩොලර් ට්‍රිලියන 5ක් බව චීන වාණිජ අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

 

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති