දෙව්ලොවට යන මාර්ගයේ සුන්දරත්වය විදින්න(1/3)

2017-10-12 13:57:15
Download image Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/3
මේ චීනයේ ගුවන් සී ස්වායත්තයේ පිහිටි හ නා අධිවේගී මහා මාර්ගයය. එම මාර්ගය කඳු, ගොවිබිම් හරහා වැටී තිබේ. නිල් අහස හා වලාකුළු එක් කර ඇති සුන්දරත්වය හරිම අපූරුය. එම දර්ශනය සුන්දර ස්වාභාවික චිත්‍රයක් මෙනි. මේ මාර්ගය දෙව්ලොවට යන ලෝකයේ ඇති ලස්සනම මාර්ගය බව බ්‍රිතාන්‍ය Daily Mirror පුවත්පත වාර්තාකර තිබේ.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න