චීනයේ තහනම් මාළිගාව නැරඹීම සඳහා ප්‍රවේශ පත්‍ර අලෙවිය අන්තර්ජාලයෙන්

2017-10-11 10:54:22
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

ඊයේ (10) දිනයේ සිට තහනම් මාළිගාව නැරඹීම සඳහා අන්තර්ජාලයෙන් ප්‍රවේශ පත්‍ර මිලදී ගැනීමේ සේවාවක් ආරම්භ කර තිබේ. ඒ අනුව, දෛනිකව ප්‍රවේශ පත්‍ර අසූ දහසක් අන්තර්ජාලයෙන් අලෙවි කෙරේ. මීට අමතරව විදේශීය සංචාරකයන්ට සහ අන්තර්ජාලයෙන් ගාස්තු ගෙවීමේ හැකියාවක් නොමැති සංචාරකයන් වෙනුවෙන් තහනම් මාළිගාවේ ස්ථාපිත කර ඇති කාර්යාල මඟින් ඇතුළුවීමේ ප්‍රවේශ පත්‍ර මිළදී ගත හැකිය.

චීනයේ තහනම් මාළිගාව නැරඹීම සඳහා ප්‍රවේශ පත්‍ර අලෙවිය අන්තර්ජාලයෙන්


ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති