චීනයේ මැද සරත් උත්සවයක් නේපාලයේ (1/3)

2017-09-27 16:56:26
Download image Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/3
චීනයේ මැද සරත් උත්සවයක් නේපාලයේ කත්මන්ඩු අගනුවරදී පැවැත්විණ. එම උත්සවය පැවැත්වුණේ නේපාලයේ චීන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ සත්කාරකත්වයෙනි. මේ, එහිදී ළමුන් චීන සාම්ප්‍රධායික නර්තන කලාවන් ඉදිරිපත් ක‍ළ ආකාරයයි.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න