“පස් වසරකදී චීනයේ සිදු වූ වෙනස්කම්”යන ප්‍රධාන තේමාවෙන් යුත් විශාල පරිමාණ ප්‍රදර්ශනයක් බෙයිජිංහි පැවැත්වේ(1/6)

2017-09-27 14:57:41
Download image Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/6
“පස් වසරකදී චීනයේ සිදු වූ වෙනස්කම්”යන ප්‍රධාන තේමාවෙන් යුත් විශාල පරිමාණ ප්‍රදර්ශනයක් මේ දිනවල බෙයිජිංහි ප්‍රදර්ශන ශාලාවේදී පැවැත්වේ. 2012 වසරේ චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 18 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනය පැවැත්වීමෙන් පසු වසර පහක් තුළ චීනයේ සිදු වූ ඓතිහාසික විපර්යාස හා ලබා ගත් ප්‍රතිඵල එම ප්‍රදර්ශනයේදී පිළිඹිබු කෙරේ. එහිදී විවිධ වර්ගවල අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්ව අත්දැකීම් ලැබිය හැකි නිශ්පාදිතයන් නරඹන්නන් ආකර්ෂණය කොට තිබේ.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න