නිරිත දිග චිනයේ පැවැති “ළමා මෝස්තර නිරූපන” තරඟය(1/12)

2017-09-27 11:18:37
Download image Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/12
මේ දකින්නේ, කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ මෝස්තර නිරූපන තරඟයකි. එය පැවැත්වුණේ නිරිත දිග චීනයේ Chongqing හී දීය. මේ “ජාතික ළමා මෝස්තර නිරූපන” තරඟයේ අවසන් වටයට ඉදිරිපත් වූ කුඩා දරුවන්.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න