ලන් යූ චොන්ග් ෂූ 滥竽充数

2018-04-18 09:40:46
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

                                                 ලන් යූ චොන්ග් ෂූ滥竽充数


යහපත් ලෙස ජීවත්වීමට නිපුණතාවන් මෙන්ම යහගුණයත් අත්‍යවශ්‍යයි. කපටි පුද්ගලයන් බොහෝ අවස්ථාවල වාසි ලබා ගත්තද කවරදා හෝ ඔවුන්ගේ සැබෑ ස්වභාවය සමාජයට අනාවරණය වෙනවා. මේ පැරණි චීන කතාව ඒ ගැන අපිට කියා දෙනවා.

ලන් යූ චොන්ග් ෂූ 滥竽充数


ලන් යූ චොන්ග් ෂූ 滥竽充数

ලන් යූ චොන්ග් ෂූ 滥竽充数


මෙම ප්‍රස්ථා පිරුළ ‘ලන් යූ චොන්ග් ෂූ’ ලෙසයි හැඳින් වෙන්නේ. මෙහි ‘චොන්ග්’ යන චීන අකුරට අර්ථ කිහිපයක් තිබෙනවා. මේ ප්‍රස්ථා පිරුළට අනුව නම් එහි තේරුම, බොරුවට සිටීම හෝ බොරුවට ගැනීම යන්නයි.

ලන් යූ චොන්ග් ෂූ 滥竽充数

 

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති