නූ වා බූ ටියැන් 女娲补天

2017-11-16 16:01:42
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

නූ වා බූ ටියැන්  女娲补天


චීන ජාතිකයන් සතු කහ පැහැති සම පිළිබඳ පුරා වෘත්තයක් තිබෙනවා. ඔවුන්  “නූ වා” නම් දෙව්දුව විසින් කහ පැහැති මඩ සහ පස් වලින් නිර්මාණය කරනු ලැබූ බව කියැවෙන මෙම පුරාවෘත්තය චීනයේ බොහෝ ප්‍රසිද්ධ කතාවක්.

 

නූ වා බූ ටියැන් යන කතාව ආත්මාර්ථකාමී නොවීම වර්ණනා කිරීමේ පුරාණම චීන කතාව බව, කිව හැකියි. මෙහිදී “නූ” යන චීන අකුරේ අර්ථය වන්නේ, ස්ත්‍රීය හෝ කාන්තාව යන්නයි. මේ ඉපැරණි චීන අකුරේ විපර්යාසයන් පිළිබඳව දැක්වෙන රූප අක්ෂරයි.

                                                                                           නූ

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති