2019 ගෝලීය තරගකාරීත්වය පිළිබඳ වාර්තාවට අනුව චීනයට වැඩි ලකුණු

2019-10-09 19:16:39
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

ලෝක ආර්ථික සංසදය අද(9) නිකුත් කළ වසර 2019 ගෝලීය තරගකාරීත්වය පිළිබඳ වාර්තාවට අනුව, චීනය එහි 28 වැනි ස්ථානයේ පසු වෙයි. එය පසුගිය වසරට සමාන මට්ටමක පැවතිය ද චීනය ලද සංයෝගාත්මක ලකුණු 1.3කින් වැඩි වී තිබේ.

වෙ‍ළඳපොළ ධාරිතාව පිළිබඳ ව චීනය ලකුණු 100ක් හිමි කර ගෙන ලොව පළමු ස්ථානයේ පසු වෙයි. සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය සම්බන්ධයෙන් චීනය 98.8ක ලකුණු ලබා ගෙන ඇත. චීනය ලද මෙම යහපත් ප්‍රතිඵලයට හේතු වන්නේ චීනය සතු සුවිශාල වෙළඳපොළ හා චීනය ලෝක ආර්ථිකයේ ස්ථිර තත්ත්වයට ඉටු කළ වැදගත් කාර්යභාරය බව විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති. අනතුරුව නිර්මාණශීලිත්වයේ අඛණ්ඩ වර්ධනය ද චීනයේ ගෝලීය තරගකාරීත්ව හැකියාවට රුකුලක් වී තිබේ.

මේ අතර වසර 2019 ගෝලීය තරගකාරීත්වය පිළිබඳ වාර්තාවට අනුව ඇමරිකාවට කළින් හිමි වූ පළමු ස්ථානය අහිමි වී තිබේ. ඇමරිකානු වාණිජ ක්ෂේත්‍රයේ පවතින අස්ථිර වාතාවරණය හා එරටේ වෙළඳාමේ විවෘතභාවය අවම වීම එහි ප්‍රධාන හේතු බව විශ්ලේෂකයෝ පවසති. ‍එහෙත් ඊට සාපේක්ෂව බලන විට, චීනය තරයේම විවෘතභාවය පුළුල් කිරීමෙහි නියැළී සිටිමින් පොදු ජයග්‍රහණ දිනා ගැනීමට තැත් කරමින් සිටී. තම ආර්ථික තරගකාරීත්වය පවත්වා ගෙන යමින් ජනතාවට සුභසෙත සලසමින් ලෝක ආර්ථිකයට නොකඩවාම ජීවයක් ගෙන දීමට චීනයට හැකි ව ති‍බෙන බව ද සඳහන් වෙයි.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති