ලෝක සාමය, සංවර්ධනය සහ ගෝලීය කළමනාකරණය වෙනුවෙන් චීනයේ දායකත්වය

2019-10-05 17:04:54
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn


චීන ජනතාව විවිධ රටවල ජනතාව සමග එක් ව පොදු ඉරණමක් සහිත ජගත් ප්‍රජාවක් ගොඩ නැගීමට කැමති බව චීන මහජන සමූහාණ්ඩුව පිහිටුවීමේ 70වැනි සංවත්සරය සැමරූ විවිධ අවස්ථාවලදී චීන ජනාධිපති ෂී ජින් පිං මහතා දේශන පවත්වමින් අවධාරණය කර තිබේ. මෙය, ලෝක සාමය, සංවර්ධනය සහ ගෝලීය කළමනාකරණය වෙනුවෙන් චීනය ඉදිරිපත් කර ඇති චීන සැලැස්ම වශයෙන් සැලකේ.ගෙවී ගිය වසර 6 තුළ එක් තීරයක් එක් මාවතක් වැඩපිළිවෙළ පදනම් කරගෙන චීනය පොදු ඉරණමක් සහිත ජගත් ප්‍රජාවක් ගොඩ නැගීමට අඛණ්ඩ දායකත්වය ලබා දී ඇත.

2013 වසරේ එක් තීරයක් එක් මාවතක් වැඩපිළිවෙළ ප්‍රථමයෙන් චීන ජනාධිපති ෂී ජින් පිං මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද්දේ විශේෂ පසුබිම් යටතේ ය. එකල ගෝලීය ආර්ථිකය මන්දගාමී තත්වයේ පැවති අතර ජගත් ප්‍රජාව තුළ ආර්ථික වර්ධන විෂමතාව දිනෙන් දින වැඩි වෙමින් තිබිණ. චීන ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ එක් තීරයක් එක් මාවතක් වැඩපිළිවෙළ, ලෝක ආර්ථික වර්ධනය‍ සඳහා නව මෙහෙයුම් බලයක් ද ගෝලීය සංවර්ධන අසමතුලිතතාව තුරන් කිරීම සඳහා චීන ඥානය ද ලබා දී තිබේ. පොදු සාකච්ඡා, පොදු සංවර්ධනය හා පොදු බෙදා ගැනීම මත ක්‍රියාත්මක කෙරෙන එම වැඩපිළිවෙළ ගෝලීය කළමනාකරණය පූර්ණ කිරීමේ වැදගත් මාර්ගයක් බවට පත් ව ඇත. ගෙවී ගිය වසර 6 තුළ එක් තීරයක් එක් මාවතක් වැඩපිළිවෙළ සහ පොදු ඉරණමක් සහිත ජගත් ප්‍රජාවක් ගොඩ නැගීමේ සංකල්පය මගින් චීනය විවිධ රටවල් සමග අන්‍යෝන්‍ය‍ ‍වශයෙන් දේශපාලන විශ්වාසය, ආර්ථික සහයෝගිතා සහ මානව හුවමාරු ශක්තිමත් කර තිබේ. පසුගිය ජූලි මාසය වන විට රටවල් 136ක් සහ ජාත්‍යන්තර සංවිධාන 30ක් චීනය සමග එක් තීරයක් එක් මාවතක් වැඩපිළිවෙළ යටතේ සහයෝගිතා පැවැත්වීමේ ලියවිලි අත්සන් කර ඇත. එ‍මෙන් ම ‍පොදු ඉරණමක් සහිත ජගත් ප්‍රජාවක් ගොඩ නැගීමේ සංකල්පය බොහෝ අවස්ථාවල එක්සත් ජාතීන්ගේ තීරණ කෙටුම්පත්වලට ‍ඇතුළත් කර තිබේ. එම සංකල්පය විවිධ රටවල පොදු යහපතට ගැලපෙන අතර අස්ථාවර ලෝකය උදෙසා නිශ්චිත දිශාවක් නියම කර ඇතැයි පිළිගැනේ.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති