වෙළඳ සටනින් චීනයේ ඇමරිකානු ව්‍යාපාරවලට බලපෑම් අවම කිරීමට චීනය පියවර ගනී

2019-09-11 18:16:10
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

 ඇමරිකාවෙන් ආනයනය කෙරෙන භාණ්ඩ වෙනුවෙන් චීනය ප්‍රථම වටයේ අතිරේක බදු පැනවූ භාණ්ඩ නිෂ්පාදන ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කෙරෙන ප්‍රථම භාණ්ඩ කොටස එළිදැක්වේ. ඇමරිකාව ආර්ථික වෙළඳ ගැටුම ඇති කර එය උග්‍ර කරවීමට උත්සාහ කිරීමට මුහුණ දීමේදී චීනය එබඳු නාමාවලියක් ප්‍රකාශයට පත් කළ පළමු අවස්ථාව මෙයයි. වෙළඳ ගැටුමෙන් චීනයේ ඇමරිකානු ව්‍යාපාරවලට බලපෑම් අවම කිරීම චීනයේ අරමුණය. ආර්ථික වෙළඳ ගැටුමට මුහුණ දෙන චීනය දක්වන සන්සුන්බව, විෂයමූලිකබව සහ ව්‍යාපාර හා ජනතාවට වගකීම පිළිබඳ ස්ථාවර සංකල්පය ඉන් පිළිබිඹු වෙයි.

ගෙවී ගිය වසරක කාලය තුළ ඇමරිකාවේ ඒකපාර්ශ්වික හා ආරක්ෂණවාදී ක්‍රියාවලට එරෙහිව චීනයට ප්‍රතිවිධිවිධාන තුන් වටයකින් යොදා ගැනීමට සිදු විය. ඇමරිකාවෙන් ආනයනය කරන භාණ්ඩවලට වැඩි වශයෙන් රේගු බදු පැනවීමට හේතුව ජාතික හා ජනතාවගේ යහපත ආරක්ෂා කරමින් සිය සංවර්ධන අයිතිය සහතික කිරීම මිස, අදාළ ව්‍යාපාරවලින් රේගු බදු වැඩියෙන් එකතු කිරීම නොවේ. වෙළඳ සටනකින් ජයග්‍රහකයෙකු නොමැත. ඇමරිකාවට එරෙහිව ගන්නා විධිවිධානවලින් චීනයේ ඇමරිකානු ව්‍යාපාරවලට ද බලපෑම් එල්ල වනු ඇතැයි චීනයට පැහැදිලිය. එබැවින් වෙළඳ සටන උග්‍ර කරවීමට චීනය තරයේම විරුද්ධ වෙයි. ඇමරිකාවේ දාමරිකවාදී ක්‍රියාවට දැඩි ප්‍රතිචාර දක්වන අතර, චීනයේ ඇමරිකානු ව්‍යාපාරවලට බලපෑම් අවම කිරීමට චීනය උත්සාහ කර ඇත. මෙවර ඇමරිකාවෙන් ආනයනය කෙරෙන භාණ්ඩ වෙනුවෙන් චීනය ප්‍රථම වටයේ අතිරේක බදු පැනවූ භාණ්ඩ නිෂ්පාදන ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කෙරෙන ප්‍රථම භාණ්ඩ කොටස ප්‍රකාශයට පත් කිරීම තුළින් චීනයේ විෂයමූලික සංයෝගාත්මක සිතුවිල්ල විදහා පා තිබේ.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති