චීන ජනාධිපතිවරයා ගුයිචෞ පළාතේ නිරීක්ෂණයක
2021-02-04 10:10:20
Share with:

චීනයේ සාම්ප්‍රදායික වසන්ත උත්සවය උදා වීමට පෙර චීන ජනාධිපති ෂී ජින්පිං මහතා ගුයිචෞ පළාත නිරීක්ෂණය කරයි.

බදාදා හවස හෙතෙම එහි බීජේ නගරයේ ගඟාශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ ජෛව පරිසරය නැරඹූ අතර ‘හුවාවූ’ මියාඕ ජාතික ගම්මානයට පැමිණ ජනතාවගේ දුක සැප විමසුවේය. ගම්මානයේ සංස්කෘතික චතුරශ්‍රයේ පැවති වසන්ත උත්සව සංස්කෘතික ක්‍රියාකාරකම්වලට එක් වූ ජනතාව සමග ඔහු සමීපව අදහස් හුවමාරු කර ගනිමින් ඔවුන් වෙත සාම්ප්‍රාදායික නව වසරේ සුභ පැතුම් ද පිරිනැමු‍වේය.

 

සබැඳුම
අපි ගැන